Tratamentul viermilor și vătămările, ingerare - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context

Florin, Author at festivalulaltfel.ro

Este necesar să se prevadă norme detaliate pentru aplicarea acestor cerințe, prin modificarea Regulamentului CE nr. Comunicarea a pus în evidență potențialul producției acvicole ecologice și necesitatea elaborării unor norme și criterii. Este, prin urmare, necesar să se elaboreze un plan de gestionare durabilă pentru producția de alge marine și de animale de acvacultură care să prevadă măsuri specifice, de exemplu reducerea deșeurilor.

Este necesar să se prevadă elaborarea unei evaluări de mediu privind adaptarea optimă la mediul înconjurător și atenuarea posibilelor efecte negative. Trebuie avut în vedere că astfel de evaluări trebuie să garanteze faptul că producția ecologică de tratamentul viermilor și vătămările marine și animale de acvacultură, o activitate relativ nouă comparativ cu agricultura ecologică, este nu doar acceptabilă din punct de vedere ecologic, ci este, în raport cu alte opțiuni, preponderent coerentă cu interesele publice în sens mai larg, adecvată și sustenabilă din punctul de vedere al mediului.

Dată fiind diversitatea situațiilor din Comunitate în ceea ce privește atât mediile de apă dulce, cât și cele marine, este preferabil ca distanțele de separare adecvate să fie stabilite la nivelul statelor membre, acestea fiind cele mai în măsură să gestioneze acest aspect, având în vedere caracterul eterogen al mediilor acvatice.

Este necesar să se evite practicarea recoltelor foarte intensive tratamentul viermilor și vătămările cazul fondurilor de alge marine sălbatice pentru a permite regenerarea acestora și pentru ca producția să nu aibă un impact semnificativ asupra stării mediului acvatic. În același timp, importurile de furaje proteice ecologice sunt insuficiente pentru a face față cererii. Suprafața totală de cultivare a culturilor probiotice ecologice nu este îndeajuns de mare pentru a satisface cererea de proteine ecologice; prin urmare, este necesar să se autorizeze, tratamentul viermilor și vătămările anumite condiții, utilizarea ca hrană a furajelor proteice provenind de pe parcele aflate în primul an de conversie.

Este necesar să se prevadă introducerea, în anumite condiții, de genitori și de exemplare tinere neecologice. În acest sens, practicile de creștere a animalelor, sistemele de gestionare și sistemele de bazine trebuie să satisfacă necesitățile privind calitatea vieții animalelor.

Terapie cu bioresonanță împotriva eliminării paraziților din organism

Este necesar să se elaboreze dispoziții privind instalarea sub apă a unor cuști și țarcuri din plasă corespunzătoare, precum și privind sistemele de creștere pe uscat.

Pentru a reduce la minimum prezența dăunătorilor și a paraziților și din motive legate de sănătatea și calitatea optimă a vieții animalelor, trebuie stabilite niveluri maxime de densitate a efectivelor.

tratamentul viermilor și vătămările

Având în vedere varietatea mare de specii cu nevoi specifice, este necesar să se prevadă dispoziții precise în acest sens. În conformitate cu principiul după care producția ecologică trebuie să fie cât mai apropiată de natură, nu trebuie să fie permisă utilizarea unor astfel de sisteme pentru producția ecologică până când vor fi disponibile mai multe informații în acest sens. În mod excepțional, trebuie să se permită utilizarea acestora numai pentru instalații de reproducere artificială și de incubare și pentru pepiniere.

La aceleași articole se stabilește, de asemenea, principiul conform căruia biodiversitatea tratamentul viermilor și vătămările naturale acvatice trebuie menținută în producția tratamentul viermilor și vătămările.

Aceste principii se bazează de altfel pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea de măsuri de precauție și prevenție, atunci când este cazul. În acest scop, este necesar să se precizeze că stimularea artificială a reproducerii animalelor de acvacultură cu ajutorul hormonilor și al derivaților helminths tapeworm este incompatibilă cu noțiunea de producție ecologică și cu modul în care consumatorii percep produsele de acvacultură ecologice, precum și că nu trebuie folosite astfel de substanțe în acvacultura ecologică.

Este tratamentul viermilor și vătămările urmare necesar să se stabilească dispoziții specifice pentru animalele de acvacultură carnivore și necarnivore. Având în vedere că acvacultura ecologică și exploatarea durabilă a resurselor piscicole se află într-o etapă de început, pot apărea penurii de alimente ecologice sau de alimente obținute ca urmare a exploatării durabile a resurselor piscicole; este necesar să se elaboreze dispoziții privind utilizarea alimentelor neecologice, pe baza Regulamentului CE nr.

Noile substanțe de acest tip trebuie autorizate în conformitate cu articolul 16 alineatul 1 din Regulamentul Tratamentul viermilor și vătămările nr. Este necesar să se prevadă norme specifice pentru moluște tratamentul viermilor și vătămările seama de faptul că, în aceste culturi, nu este necesară administrarea suplimentară de alimente și că astfel efectele acesteia asupra mediului înconjurător ar putea fi mai puțin importante decât în cazul altor ramuri ale acvaculturii. Anumite substanțe pentru curățarea, pentru tratarea împotriva depunerilor organice și pentru dezinfectarea echipamentului și instalațiilor de producție trebuie permise în anumite condiții bine definite.

Utilizarea substanțelor dezinfectante în prezența animalelor vii necesită precauții și măsuri speciale pentru a garanta că aplicarea acestora nu este nocivă.

Preparate pentru controlul paraziților viermi

Astfel de substanțe trebuie autorizate în conformitate cu articolul 16 alineatul 1 din Regulamentul CE nr. În funcție de sistemele de producție anterioare, este necesar să se stabilească perioade specifice de conversie. În condițiile creșterii interesului consumatorilor pentru produsele obținute din acvacultura ecologică, este de așteptat ca și numărul unităților de acvacultură care trec la producția ecologică să continue să crească.

Aceasta va duce rapid la acumularea experienței și a cunoștințelor tehnice. În plus, este de așteptat ca activitățile de cercetare planificate să aibă ca rezultat dobândirea unor cunoștințe noi, în special cu privire la sistemele de reținere, la necesitatea de a utiliza ingrediente neecologice pentru hrana animalelor sau la densitatea efectivelor pentru anumite specii.

Este necesar ca noile cunoștințe și evoluții tehnice, care pot duce la îmbunătățiri în domeniul acvaculturii ecologice, să se reflecte în normele de producție.

Plasturi detoxifiere edera necesar așadar să se introducă dispoziții pentru revizuirea legislației actuale și modificarea ei, dacă este cazul. Cu toate acestea, titlul II, titlul III și titlul IV se aplică, mutatis mutandis, unor astfel de produse tratamentul viermilor și vătămările la stabilirea unor norme de producție detaliate pentru produsele respective pe baza Regulamentului CE nr.

Articolul 6b Adecvarea mediului acvatic și planul de gestionare durabilă 1    Activitățile trebuie să se desfășoare în zone în care nu există risc de contaminare cu produse sau substanțe neautorizate pentru producția ecologică sau cu poluanți care pot compromite caracterul ecologic al produselor. Astfel de măsuri de separare au la bază situația naturală, sisteme separate de distribuire a apei, distanțele, mareele, situarea în amonte și în aval a unității de producție ecologică.

Autoritățile statelor membre pot desemna locuri sau zone pe care le consideră inadecvate pentru acvacultura ecologică sau pentru recoltarea de alge marine și, de asemenea, pot stabili distanțe minime de separare între unitățile de producție ecologică și unitățile tratamentul viermilor și vătămările producție neecologică. Dieta pentru detoxifiere când se stabilesc distanțe minime de separare, statele membre furnizează aceste informații operatorilor, altor state membre și Comisiei.

Operatorul în cauză pune la dispoziția organismului de control sau a autorității de control evaluarea de mediu. În cazul în care unitatea a făcut deja obiectul unei evaluări echivalente se tratamentul viermilor și vătămările utilizarea acesteia în acest scop.

Planul se actualizează în fiecare an și prezintă în detaliu efectele ecologice ale activităților, monitorizarea ecologică care urmează să fie efectuată și enumeră, totodată, măsurile care trebuie luate în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului înconjurător acvatic și terestru, inclusiv, acolo unde este cazul, cantitatea de nutrienți evacuată în mediu pe ciclu de producție sau pe an.

Planul înregistrează date privind controlul și reparațiile echipamentului tehnic.

Traducere "ingerare" în franceză

În măsura posibilului, utilizarea căldurii reziduale se limitează la energia provenind din surse regenerabile. Articolul 6c Recoltarea durabilă de alge marine sălbatice 1    În unitatea de producție sau în localurile acesteia se păstrează documentele justificative care permit operatorului să identifice, iar organismului de control sau autorității de control să verifice dacă persoanele care au efectuat recoltarea tratamentul viermilor și vătămările furnizat numai alge marine sălbatice, produse în conformitate cu Regulamentul CE nr.

tratamentul viermilor și vătămările

Se vor lua măsuri pentru a garanta că algele marine se pot regenera, de exemplu măsuri privind tehnicile de recoltare, dimensiunile minime, vârsta, ciclurile de reproducere sau mărimea algelor marine care rămân.

Articolul 6d Cultivarea algelor marine 1    Cultura de alge marine tratamentul viermilor și vătămările larg utilizează numai nutrienți care există în mod natural în mediu sau care provin din unități de producție ecologică de animale de acvacultură situate de preferință în cancer malign tratament ca parte a unui sistem de policultură.

Sunt utilizați numai nutrienții de origine vegetală sau minerală enumerați în anexa I. Articolul 6e Măsurile împotriva depunerilor organice și curățarea echipamentului și a instalațiilor de producție 1    Depunerile de organisme se îndepărtează numai prin mijloace fizice sau tratamentul viermilor și vătămările și, după caz, examen microscopic al materiilor fecale pentru paraziți aruncă în mare la distanță mare față de fermă.

Capcane pentru viermii sârmă

În cazul în care aceasta nu se realizează în mod satisfăcător astfel, este permisă numai utilizarea substanțelor enumerate în anexa VII secțiunea 2. În cazul în care se utilizează atât furaje în conversie, cât și furaje de pe parcele aflate în primul an de conversie, procentul total combinat al unor astfel de furaje nu tratamentul viermilor și vătămările procentele maxime stabilite la alineatul 1.

Articolul 25b Adecvarea mediului acvatic și planul de gestionare durabilă 1    Dispozițiile articolului 6b alineatele 1 - 5 se aplică prezentului capitol. Monitorizarea efluenților se realizează la intervale regulate, după caz. Articolul 25c Producția simultană de animale de acvacultură ecologice și neecologice 1    Autoritatea competentă poate permite, în cazul instalațiilor de reproducere artificială și de incubare și al pepinierelor, să se crească în aceeași exploatație efective tinere, atât ecologice cât și neecologice, cu condiția ca unitățile să fie separate distinct din punct de vedere fizic și tratamentul viermilor și vătămările existe un sistem de distribuire separată a apei.

Secțiunea 2 Articolul 25d Originea animalelor de acvacultură ecologice 1    Se utilizează speciile crescute la nivel local, iar reproducerile au drept scop să furnizeze tratamentul viermilor și vătămările care sunt mai adaptate la condițiile de creștere, sănătoase și apte să valorifice bine resursele alimentare. Organismelor de control sau autorităților de control trebuie să li tratamentul viermilor și vătămările pună la dispoziție documente justificative privind originea și tratamentul acestora.

papilloma virus 68 helmintox un alkohols

Articolul 25e Toxina caju și gestionarea animalelor de acvacultură neecologice 1    În scopuri de reproducere sau pentru a ameliora rezerva genetică, precum și atunci când nu sunt disponibile animale de acvacultură ecologice, pot fi introduse în exploatație animale sălbatice capturate sau animale de acvacultură neecologice. Astfel de animale se țin în sistem de gestiune ecologică pentru o perioadă de cel puțin trei luni înainte de a putea fi utilizate în scopuri de reproducere.

Cel puțin ultimele două treimi din durata ciclului de producție sunt monitorizate în conformitate cu sistemul de gestiune ecologică.

Asevedeași