Toxines t 2 et ht 2

Micotoxinele Si Efectele Lor Asupra Organismului

Les toxines T-2 et HT-2 sont des mycotoxines produites par différentes espèces de Fusarium. Toxinele T-2 și HT-2 sunt micotoxine produse de diverse specii din genul Fusarium.

Il est nécessaire de mettre à jour les critères de performance pour les toxines T-2 et HT-2 pour tenir compte toxines t 2 et ht 2 progrès scientifiques et technologiques.

papilloma labiale cane

Criteriile de performanță pentru toxinele T-2 și HT-2 trebuie actualizate pentru a lua în considerare progresul științific și tehnologic. Le groupe CONTAM a conclu en tipuri de viermi și femei que le transfert des toxines T-2 et HT-2 des aliments pour animaux aux produits alimentaires d'origine animale était limité et ne contribuait donc que dans une mesure négligeable à l'exposition humaine.

corp larg pe panglică que es cancer de huesos

Grupul CONTAM a concluzionat, de asemenea, că transferul toxinelor T-2 și HT-2 din hrana pentru animale în produsele alimentare de origine animală este limitat și, prin urmare, contribuie doar într-o măsură neglijabilă la expunerea oamenilor. Si la méthode d'analyse utilisée le permet, il serait approprié d'analyser également les mycotoxines masquées, en particulier les conjugués mono- et di-gycosylés des toxines T-2 et HT În cazul în care metoda de analiză utilizată permite acest lucru, ar fi, de asemenea, adecvată o analiză a micotoxinelor mascate, în special a formelor conjugate mono- și di-glicozilate ale toxinelor T-2 și HT De telles enquêtes devraient certainement être effectuées dans le cas de découvertes répétées, pendant une certaine période, de niveaux supérieurs au niveau indicatif de toxines T-2 et HT-2 dans les produits à base de céréales.

Aceste investigații ar trebui cu siguranță efectuate în cazul constatării repetitive, într-un anumit interval de timp, a unor niveluri superioare nivelurilor orientative pentru toxinele Toxines t 2 et ht 2 și HT-2 în produsele pe bază de cereale.

La toxine T-2 est rapidement métabolisée en un grand nombre de produits, la toxine HT-2 étant un métabolite majeur.

Micotoxinele Si Efectele Lor Asupra Organismului

Toxina T-2 se metabolizează transformându-se rapid într-un număr mare de produse, unul dintre principalii metaboliți fiind toxina HT En ce qui concerne le risque pour la santé animale, le groupe CONTAM a conclu que pour les ruminants, les lapins et les poissons, l'exposition estimée actuelle aux toxines T-2 et HT-2 était considérée comme peu susceptible de représenter une préoccupation pour la santé.

În ceea diarrhea jet lag privește riscul pentru sănătatea animală, grupul CONTAM a concluzionat că expunerea actuală estimată a rumegătoarelor, iepurilor de crescătorie și peștilor la toxinele T-2 și HT-2 nu poate fi considerată ca fiind un motiv de îngrijorare pentru sănătate.

toxines t 2 et ht 2 medicamente pentru prevenirea paraziților din întregul corp

Il convient d'entreprendre des enquêtes afin de collecter des informations sur les facteurs entraînant des niveaux relatifs élevés de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les toxines t 2 et ht 2 à base de céréales et sur les effets de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Este necesară desfășurarea unor investigații în vederea colectării de informații privind factorii care conduc la niveluri relativ ridicate ale toxinelor T2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale, precum și privind efectele prelucrării hranei pentru animale și a produselor alimentare.

DisplayLogo

Il convient que les États membres, avec la participation active des opérateurs des marchés des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, mettent en place une surveillance visant à détecter la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales. Statele membre, cu implicarea activă a operatorilor economici din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, ar trebui să monitorizeze prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale.

Les résultats de la surveillance des céréales et des produits à base de céréales seront utilisés pour évaluer les changements et les toxines t 2 et ht 2 dans l'exposition humaine et animale aux toxines T-2 et HT Rezultatele monitorizării cerealelor și a produselor pe bază de cereale vor fi utilizate pentru evaluarea modificărilor și evoluțiilor expunerii omului și a animalelor la toxinele T-2 și HT Il convient que les États membres, avec la participation active des opérateurs des marchés des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, effectuent des enquêtes sur les effets de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur la présence des toxines T-2 et HT Statele membre, cu participarea activă a operatorilor economici din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, ar trebui să desfășoare investigații privind efectele prelucrării hranei pentru animale și a produselor alimentare asupra prezenței toxinelor T-2 și HT Les toxines deviennent inertes sous forte pression.

Cele mai multe toxine devin inerte la presiune mare.

diagrama aschelminthes

Les toxines sont dans le plomb. Pe locul doi, la distanță, se află posibilitatea a ceva viral.

toxines t 2 et ht 2 oxiuros huevos tratamiento

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

toxines t 2 et ht 2

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultatul final este ca acestea sunt gasite in foarte multe alimente in special cele bazate pe cereale. Se considera ca micotoxinele prezinta risc alimentar mai mare decat aditivii, contaminantii sintetici si pesticidele.

Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 5. Timp de răspuns: ms.

  1. Human papillomavirus pregnant
  2. Les toxines T-2 - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context
  3. Toxine fusarium - Que es la prueba del oxiuros
  4. Scop: Cercetarea riscului cardiovascular la pacienţii cu nefropatie diabetică, utilizând drept indicator grosimea intimă medie carotidiană.
  5. Helmintiaza creierului
  6. t-2 - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context
  7. Search - Technische Informationsbibliothek (TIB)

Asevedeași